Zarządcy nieruchomości w Warszawie

DOM SERWIS

Priorytetem naszej firmy jest optymalne zarządzanie nieruchomościami, ze szczególną dbałością o zadowolenie mieszkańców.


Nasz zespół posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie administrowania nieruchomościami, oraz bogatą wiedzę menadżerską, również w obszarze budownictwa, szczególnie obsługi technicznej budynków, a także księgowości wspólnot mieszkaniowych.

Szczycę się wieloletnim doświadczeniem mojego zespołu w obszarze tematycznym mieszkalnictwa.

A także ich interdyscyplinarną wiedzą menadżerską, szczególnie rozbudowywaną w obszarze budownictwa, rachunkowości, oraz zarządzania finansami.

Księgowość wspólnot mieszkaniowych Warszawa

Zarządzanie nieruchomościami

Na zlecenie właściciela nieruchomości nasi zarządcy zajmą się stworzeniem i realizacją wieloletniej strategii funkcjonowania nieruchomości oraz poprowadzą bieżącą obsługę nieruchomości.

Obsługa techniczna budynków Warszawa

Administrowanie nieruchomościami

Nasi specjaliści mogą również ograniczyć się do prowadzenia wyłącznie czynności bieżących, które związane są z obsługą nieruchomości.

Zarządzanie nieruchomościami Warszawa

Księgowość wspólnot mieszkaniowych

Dla Wspólnot Mieszkaniowych prowadzimy również działalność z zakresu księgowości, szczególnie w obszarze rachunkowości oraz zarządzania finansami.

Administrowanie nieruchomości Warszawa

Doradztwo finansowe

Przeprowadzamy kontrolę prawidłowości sporządzonych sprawozdań finansowych Wspólnoty, oceniając prawidłowość wskazanych w nich kosztów i przychodów, a także dokonujemy oceny stanu i wysokości środków finansowych posiadanych przez wspólnotę.

Księgowość wspólnot mieszkaniowych Warszawa

Sprzątanie nieruchomości

Troszczymy się także o porządek w nieruchomości. Zapewniamy umowy na wywóz odpadów, prowadzimy usługę sprzątania lub też nawiązujemy współpracę z firmą, która zajmie się utrzymaniem czystości i porządku na terenie wspólnoty.

Obsługa techniczna budynków Warszawa

Obsługa techniczna budynków

Dbamy o atrakcyjny wygląd i stan technicznych budynków. Regularnie dokonujemy niezbędnych przeglądów, konserwacji i napraw, dzięki czemu wartość nieruchomości, którymi zarządzamy, stale utrzymuje się na wysokim poziomie.

Dla szczęścia mieszkańców...

Zarządzanie nieruchomościami Warszawa

System informatyczny, który umożliwia naszym mieszkańcom komunikację internetową poprzez panel mieszkańca

Do prowadzenia ewidencji księgowej warszawskich Wspólnot Mieszkaniowych wykorzystujemy jedną z czołowych aplikacji informatycznych do zarządzania nieruchomościami firmy WELES. Program ten pozwala nam na bieżącą kontrolę sytuacji finansowej budynków, a także na bieżące informowanie o sytuacji na kontach rozliczeniowych poszczególnych lokali.

Administrowanie nieruchomości Warszawa

Doświadczenie w prowadzeniu dużych projektów remontowo-inwestycyjnych

Jesteśmy specjalistami w zakresie zarządzania dużymi zespołami pracowników. Na stałe współpracujemy z grupą wykonawców, którzy nieustannie dbają o techniczne utrzymanie budynków, dokonując regularnych przeglądów oraz prac remontowych i modernizacyjnych.

Księgowość wspólnot mieszkaniowych Warszawa

Doświadczenie w prowadzeniu postępowań sądowych i administracyjnych

Nasza firma zatrudnia profesjonalnych zarządców i administratorów, których duże doświadczenie pozwala przygotowywać i opiniować umowy dla wspólnoty mieszkaniowej, udzielać konsultacji prawnych, a także reprezentować wspólnoty przed organami samorządowymi oraz państwowymi.

Początki firmy DOM SERWIS sięgają roku 2004. Od tamtego czasu prężnie się rozwijamy, działając w obszarze zarządzania i administrowania nieruchomościami. Nasi specjaliści nieustannie doskonalą swoje umiejętności i pogłębiają wiedzę, poprzez uczestnictwo w szkoleniach, czy też lekturę najnowszych publikacji branżowych.

Specjalizujemy się w zarządzaniu wspólnotami mieszkaniowymi na terenie Warszawy. Dzięki wieloletniej współpracy z Zarządami tych nieruchomości poprawiliśmy ich stan techniczny oraz walory estetyczne, dbając przy tym o odpowiednie zarządzanie księgowością mieszkańców naszych wspólnot.

Dzięki długoletniemu doświadczeniu, byliśmy w stanie podjąć współpracę z najlepszymi wykonawcami remontów i konserwacji, którzy sprawnie wspierają nas w obsłudze technicznej administrowanych budynków. Dzięki temu możemy błyskawicznie reagować w sytuacjach kryzysowych. Jednocześnie skrupulatne prowadzenie przeglądów pozwoliło nam ograniczyć do minimum występowanie nieprzewidzianych zdarzeń.

Nasza firma posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej do kwoty 50 000 euro.

Serdecznie zapraszamy do współpracy.

Dom Serwis
Jana Olbrachta 60 lok. 1
01-111 Warszawa

poniedziałek - piątek:
08:00 - 15:00